LOGIN  .  SIGNUP   .  REWARDS   .  PRIZE WHEEL   .  RC STORE   .  SUPPORT 
HOME / MESSAGE BOARDS / OFF-TOPIC DISCUSSIONS

Off-Topic Discussions

Signup   Message Boards Home   Newest Posts   My Favorite Boards   My Threads
Page 1 of 2   •  First Page  •  Previous Page  •   Next Page  •   Last Page
Signup or Login to Post
Sa mga Pinoy!
 
onmosis36  posted on Mar 30, 2010 6:54:29 AM - Report post

Current rank: 1.5 Stars. Next Rank at 500 Posts.
Send a message to onmosis36
ELITE
Wala lang. Makisama kayo! Ahahahaha!
 
HonestGamer  posted on Mar 30, 2010 7:03:46 AM - Report post

Current rank: 3.5 Stars. Next Rank at 8000 Posts.
Send a message to HonestGamer
AUTHOR
quote:
originally posted by onmosis36

Wala lang. Makisama kayo! Ahahahaha!

What does this mean? Something offensive?

 
Whiskeysoaked  posted on Mar 30, 2010 7:08:32 AM - Report post

Current rank: 4.5 Stars. Next Rank at 20.000 Posts.
Send a message to Whiskeysoaked
EVIL GENIUS
quote:
originally posted by HonestGamer

quote:
originally posted by onmosis36

Wala lang. Makisama kayo! Ahahahaha!

What does this mean? Something offensive?

Maybe that means " I've drunk so much Ahahahaha"

 
PICMOBRI  posted on Mar 30, 2010 7:20:24 AM - Report post

Current rank: 1 Star. Next Rank at 100 Posts.
Send a message to PICMOBRI
ELITE
quote:
originally posted by onmosis36

Wala lang. Makisama kayo! Ahahahaha!

No it's not offensive.

Taena, tol! Hahaha... Kasasali ko lang eh! Yan pala kinaadikan mo, nakakamiss naman pagdodota mo! Hahaha... maglaro ka naman ulit!

 
onmosis36  posted on Mar 30, 2010 5:20:14 PM - Report post

Current rank: 1.5 Stars. Next Rank at 500 Posts.
Send a message to onmosis36
ELITE
Ohh, kuya, sumali ka na nga. Hahaha... Sumbong kita sa mommy, laro ka ata ng laro lang dyan. Ayaw ko na rin magdota kuya, sayang sa pera.

Teka, wag ka muna magpost, haha. Parang napakadesperado ko naman kasing tingnan!

 
PICMOBRI  posted on Mar 30, 2010 6:04:11 PM - Report post

Current rank: 1 Star. Next Rank at 100 Posts.
Send a message to PICMOBRI
ELITE
bobo...
 
Dhampy  posted on Mar 30, 2010 6:13:55 PM - Report post

Current rank: 2.5 Stars. Next Rank at 2000 Posts.
Send a message to Dhampy
ELITE
 
Latiosmaster47  posted on Mar 30, 2010 6:18:33 PM - Report post

Current rank: 4 Stars. Next Rank at 10.000 Posts.
Send a message to Latiosmaster47
AUTHOR
quote:
originally posted by Dhampy

Link

Link

Page 1 of 2   •  First Page  •  Previous Page  •   Next Page  •   Last Page
  Post Reply
Go to page: 1  2 
All times are (GMT -06:00) Central Time (US & Canada). Current time is 10:11:37 PM