Print this page


LEGO Harry Potter
Nintendo DS
 
Game ID: BLHE-36AB8FCA

Invincible
621620e4 00000000
92146c90 fffd0000
db000000 02146c90
d4000000 00000002
d8000000 02146c90
d2000000 00000000

Max/Infinite Studs
621620e4 00000000
021643c4 0098967f
d2000000 00000000

PRESS SELECT TO UNLOCK:

All Extras
94000130 fffb0000
621620e4 00000000
02146c1c ffffffff
d2000000 00000000

All Hints
94000130 fffb0000
621620e4 00000000
22146bb8 0000000f
d5000000 000000ff
c0000000 00000007
d8000000 02146bb0
d2000000 00000000

All Characters
94000130 fffb0000
621620e4 00000000
22146bdb 00000003
d5000000 000000ff
c0000000 0000001c
d8000000 02146bbe
d2000000 00000000

All Movies, Chapters & Levels
94000130 fffb0000
621620e4 00000000
02146c1c ffffffff
d5000000 000000ff
c0000000 00000021
d8000000 02146be2
d2000000 00000000

 

Copyright © 2001 - 2016 CHEAT HAPPENS, All Rights Reserved