Print this page


Splashdown: Rides Gone Wild
Sony PlayStation 2
 
There are 130 codes for this game.

(M)
0E3C7DF2 1853E59E
EEA63862 BCE159F2

Andy Pierce Codes

Outfit 1
DE7AF9FE BCA99B84

Outfit 2
DE7AF9FA BCA99B84

Outfit 3
DE7AF986 BCA99B84

Outfit 4
DE7AF982 BCA99B84

Outfit 5
DE7AF98E BCA99B84

Vehicle 1
DE7A07EE BCA99B84

Vehicle 2
DE7A07EA BCA99B84

Haily Hollister Codes

Outfit 1
DE7A075E BCA99B84

Outfit 2
DE7A075A BCA99B84

Outfit 3
DE7A0766 BCA99B84

Outfit 4
DE7A0762 BCA99B84

Outfit 5
DE7A076E BCA99B84

Jonah Barrett Codes

Outfit 1
DE7A070E BCA99B84

Outfit 2
DE7A070A BCA99B84

Outfit 3
DE7A0716 BCA99B84

Outfit 4
DE7A0712 BCA99B84

Outfit 5
DE7A071E BCA99B84

Kyoko Takahashi Codes

Outfit 1
DE7AF9AE BCA99B84

Outfit 2
DE7AF9AA BCA99B84

Outfit 3
DE7AF9B6 BCA99B84

Outfit 4
DE7AF9B2 BCA99B84

Outfit 5
DE7AF9BE BCA99B84

Vehicle 1
DE7AF95E BCA99B84

Vehicle 2
DE7AF95A BCA99B84

Sha-Blamm!! Codes

Unlock Character
DE7A00FA BCA99B84

Outfit 1
DE79F6CE BCA99B84

Outfit 2
DE79F6CA BCA99B84

Outfit 3
DE79F6D6 BCA99B84

Outfit 4
DE79F6D2 BCA99B84

Outfit 5
DE79F6DE BCA99B84

Vehicle 1
DE79F57E BCA99B84

Vehicle 2
DE79F57A BCA99B84

Coral Suarez Codes

Unlock Character
DE7A0082 BCA99B84

Outfit 1
DE79F5AE BCA99B84

Outfit 2
DE79F5AA BCA99B84

Outfit 3
DE79F5B6 BCA99B84

Outfit 4
DE79F5B2 BCA99B84

Outfit 5
DE79F5BE BCA99B84

Vehicle 1
DE79F53E BCA99B84

Vehicle 2
DE79F53A BCA99B84

Amman Ra Codes

Unlock Character
DE7A00FE BCA99B84

Outfit 1
DE7A073E BCA99B84

Outfit 2
DE7A073A BCA99B84

Outfit 3
DE7A07C6 BCA99B84

Outfit 4
DE7A07C2 BCA99B84

Outfit 5
DE7A07CE BCA99B84

Vehicle 1
DE79F55E BCA99B84

Vehicle 2
DE79F55A BCA99B84

Wrong Way McNabb Codes

Unlock Character
DE7A0086 BCA99B84

Outfit 1
DE79F5FE BCA99B84

Outfit 2
DE79F5FA BCA99B84

Outfit 3
DE79F586 BCA99B84

Outfit 4
DE79F582 BCA99B84

Outfit 5
DE79F58E BCA99B84

Vehicle 1
DE79F51E BCA99B84

Vehicle 2
DE79F51A BCA99B84

Unlock Characters

Zug Zug
DE7A008E BCA99B84

Sneaky Pete
DE7A008A BCA99B84

Rotney
DE7A0096 BCA99B84

Michael Hawke
DE7A0092 BCA99B84

Unlock World Courses

Polar Plunge
DE7A007E BCA99B84

Cannonball Cove
DE7A007A BCA99B84

Downtown Downpour
DE7A0006 BCA99B84

Blackwater Castle
DE7A0002 BCA99B84

Gold Rush Rapids
DE7A000E BCA99B84

Venetian Extreme
DE7A000A BCA99B84

Unlock Stadium Courses 1

Riptide
DE7A0016 BCA99B84

Blindside
DE7A0012 BCA99B84

Shockwave
DE7A001E BCA99B84

Tsunami
DE7A001A BCA99B84

Enforcer
DE7A0026 BCA99B84

Unlock Stadium Courses 2

Hydra
DE7A0022 BCA99B84

Depth Charge
DE7A002E BCA99B84

Nightstrike
DE7A002A BCA99B84

Razorback
DE7A0036 BCA99B84

Kraken
DE7A0032 BCA99B84

Unlock Tech Time Courses 1

Cliffside Run
DE7A003E BCA99B84

Harbor Run
DE7A003A BCA99B84

Arctic Loop
DE7A00C6 BCA99B84

Seaside Loop
DE7A00C2 BCA99B84

Cliffside Loop
DE7A00CE BCA99B84

Harbor Loop
DE7A00CA BCA99B84

Cliffside Dash
DE7A00D6 BCA99B84

Arctic Dash
DE7A00D2 BCA99B84

Harbor Dash
DE7A00DE BCA99B84

Unlock Tech Time Courses 2

Seaside Dash
DE7A00DA BCA99B84

Harbor Circuit
DE7A00E6 BCA99B84

Arctic Circuit
DE7A00E2 BCA99B84

Seaside Circuit
DE7A00EE BCA99B84

Cliffside Circuit
DE7A00EA BCA99B84

Seaside Challenge
DE7A00F6 BCA99B84

Cliffside Challenge
DE7A00F2 BCA99B84

Harborside Challenge
DE7A07FE BCA99B84

Arctic Challenge
DE7A07FA BCA99B84

Unlock Freestyle Courses

Apex
DE7A0786 BCA99B84

Juggernaut
DE7A0782 BCA99B84

Medusa
DE7A078E BCA99B84

Unlock Ending Videos 1

Andy Pierce
DE7A078A BCA99B84

Haily Hollister
DE7A0796 BCA99B84

Jonah Barrett
DE7A0792 BCA99B84

Kyoko Takahashi
DE7A079E BCA99B84

Sha-Blamm!!
DE7A079A BCA99B84

Coral Suarez
DE7A07A6 BCA99B84

Amman Ra
DE7A07A2 BCA99B84

Wrong Way McNabb
DE7A07AE BCA99B84

Unlock Ending Videos 2

Sneaky Pete
DE7A07AA BCA99B84

Zug Zug
DE7A07B6 BCA99B84

Rotney
DE7A07B2 BCA99B84

Michael Hawke
DE7A07BE BCA99B84

Unlock Miscellaneous

All-Out AI
DE7A07BA BCA99B84

Mystery Song
DE7A0746 BCA99B84

 

Copyright © 2001 - 2016 CHEAT HAPPENS, All Rights Reserved